Ko darīt, ja no jums tiek piedzīts parāds?

Ja jūs ilgstoši kavējiet aizdevumu maksājumus, jūsu kreditors var nodot jūsu lietu parādu piedziņas kompānijai un jūs vairs nevarēsit izmantot visus kreditus Latvijā. Neatkarīgi no tā, vai šādā situācijā esiet nokļuvuši nejauši, piemēram, aizmirstot nomaksāt soda kvīti par kādu administratīvo pārkāpumu, vai arī savas maksātnespējas dēļ, tā ir jārisina pēc iespējas savlaicīgi. Šajā rakstā apskatīsim kā ir jārīkojas, ja jūsu saistības ir nodotas parādu piedziņas kompānijā, lai izvairītos no situācijas tālākas sarežģīšanas.

Uzzinot, ka jūsu saistības ir nodotas parādu piedziņā, pats svarīgākais solis ir savlaicīgi sazināties ar konkrēto piedziņas kompāniju. Nesavlaicīga parādu atdošana palielina kopējo atgriežamās summas lielumu. Diemžēl, ja jūsu saistības jau ir nodotas parādu piedziņas kompānijai, jūsu sākotnējam parādam jau ir tikusi pieskaitīta summa, kādu attiecīgā kompānija piestāda par jūsu lietas apkalpošanu. Daļu no šīs summas veido arī ierakstītās vēstules, kādas parādu piedziņas kompānija jums sūta, lai informētu par jūsu lietas pārņemšanu. Lai gan šādu vēstuļu izmaksas nav pārāk lielas, parasti ap desmit eiro, atsevišķos gadījumos, tās var veidot vērā ņemamu daļu no kopējās atgriežamās summas. Piemēram, ja parādu piedziņā ir nokļuvušas jūsu nenomaksātās parādsaistības, kas radušās dēļ neapmaksāta autostāvvietas rēķina 20 eiro vērtībā, šī summa dubultosies tiklīdz jūsu lieta tiks nodota parādu piedziņā. Ja jūs nereaģēsiet uz pirmajiem parādu piedziņas kompānijas mēģinājumiem ar jums sazināties, spiežot kompānijai sūtīt jums vairākas ierakstītās vēstules, šī summa var divkāršoties vēlreiz. Rezultātā parāds ar sākotnējo summu 20 eiro vērtībā var pārsniegt 100 eiro, kad tai tiek piesaistīti visi parādu piedziņas izdevumi.

Savlaicīga reakcija ir tik pat būtiska arī tad, ja no jums piedzenamā summa ir daudz lielāka. Gadījumā, ja parādu piedzinējs ilgstoši nespēs ar jums sazināties, lai vienotos par saistību apmaksu ar sms kredītu pakalpojumu, jūsu lieta tiks nodota tiesai un no jums tiks piedzīti arī ar tiesu darbību saistītie izdevumi. Ja jūs turpināsiet ignorēt savas parādsaistības arī pēc jūsu lietas nodošanas tiesā, sēde tiks novadīta bez jūsu klātbūtnes, liedzot jums iespēju sevi aizstāvēt. Tiesa var izlemt par mantas konfiskāciju un konta arestu, ieturot visus jūsu ienākumus, izņemot neapliekamo iztikas minimumu.

Tomēr tiesu darbi nav arī pašu parādu piedzīšanas kompāniju interesēs. Tiesāšanās aizņem daudz laika, tādēļ parādu piedzinēji ir ieinteresēti atgūt no parādniekiem savu klientu līdzekļus brīvprātīgi. Tādēļ parādu piedzinēji ir gatavi iziet uz kompromisu, vienojoties ar parādnieku par saistību nomaksu. Ņemot vērā augstāk minēto, situācijā, kad jūsu saistības ir nodotas parādu piedziņā, ir būtiski nekavējoties sazināties ar piedziņas kompāniju arī. Arī tad, ja neesiet spējīgs sākt parādu apmaksu uzreiz, informējiet piedziņas kompāniju par savu finansiālo stāvokli, dariet zināmu, kad sagaidiet tā uzlabojumus un plānojiet sākt maksājumu veikšanu.