Kas uzrauga kredītvēsturi Latvijā?

Laba kredītvēsture ir svarīgākais priekšnoteikums, kāds ir nepieciešams lai saņemtu aizdevumu. Pirms kredītu piešķiršanas, kreditori izskata klienta kredītvēsturi, izvērtējot, cik liels risks pastāv, ka tas nespēs laicīgi atmaksāt aizdoto naudu. Parasti kreditori pārskata tikai pēdējā gada kredītvēsturi, bet, it īpaši aizņemoties lielākas summas banku sektorā, var tikt pieprasīta arī garāka perioda kredītvēsture. Mūsdienās kredītiestāžu pakalpojumi tiek izmantoti tik bieži, ka pāris gadus atpakaļ kavēts maksājums var vienkārši aizmirsties. Tādēļ pirms pieteikties kredītam, ir būtiski pārliecināties, vai mūsu kredītvēsturē nav negatīvu ierakstu, lai varētu tos izlabot. Bet kura iestāde uzrauga kredītvēstures Latvijā un kādu informāciju par sevi varam no tās saņemt?

Mūsu valstī šis pienākums ir uzticēts Kredītinformācijas birojam, kuram attiecīgu licenci ir piešķīrusi Valsts datu inspekcija. Kredītinformācijas birojs piedāvā pakalpojumus, kas ir saistīti gan ar fizisko personu, gan juridisku uzņēmumu kredītvēstures informācijas uzglabāšanu, kredītreitinga un kredītspējas aprēķināšanu, datu apstrādi un monitoringu. Šī iestāde piedāvā privātpersonām bez maksas iepazīties ar to kredītvēsturi reizi gadā. Personām, kurām ir nepieciešams ar savu kredītvēsturi iepazīties vairākas reizes gadā, ir jāiegādājas gada abonements par 17 eiro, kas ļauj neierobežotu piekļuvi šai informācijai visa gada garumā. Informāciju ir iespējams saņemt gan klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai uzņēmuma mājas lapā www.manakreditvesture.lv, kā arī pieprasīt saņemt ziņas par sevi caur pastu.

Atbilstoši Latvijas likumdošanai, informācija par personas nomaksātajiem parādiem tiek saglabāta 5 gadus, bet par nenokārtotajām saistībām – 10 gadus. Par to vai uzglabāt pozitīvo informāciju, tas ir par laicīgi nokārtotajām parādsaistībām, privātpersonas var izlemt patstāvīgi. To, kam ir tiesības iepazīties ar privātpersonas kredītvēsturi, nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likums. Droši vien katrs, kurš iepriekš ir ņēmis kredītu, atceras veidlapu par savas fiziskās personas datu piekļuves atļaujas nodrošināšanu, kas ir pirmais solis aizdevuma saņemšanā. Šajā veidlapā mēs ar savu parakstu apliecinām, ka ļaujam aizdevējam iepazīties ar mūsu kredītvēsturi. Kredītinformācijas birojs ļauj fiziskajām personām iepazīties ar to, kādas trešās puses ir pieprasījušas informāciju par tās kredītvēsturi.

Kredītinformācijas birojs uzglabā informāciju par kredītvēsturēm atbilstoši tam, lai nepieļautu šo datu nonākšanu pie trešajām personām, to iznīcināšanu, izpaušanu vai jebkādas citas nelikumīgas darbības. Šī informācija nav pieejama nevienai trešajai personai bez, kurai nav īpašu tiesību uz to. Tas attiecas arī uz personas tuviniekiem, piemēram, vecākiem vai laulātajiem draugiem ar kuriem tai varētu būt kopīgs īpašums. Lai vieglāk varētu izsekot līdzi izmaiņām savā kredītvēsturē, ir iespējams pieteikties pakalpojumam Monitorings, kas ļaus saņemt informāciju par visām tās izmaiņām, piemēram, jaunas aktīvās saistības, saistību dzēšanu, nenomaksātās saistības un trešo pušu informācijas pieprasījumiem.