Kas ir negatīva kredītvēsture?

Pēdējo piecpadsmit gadu laikā ir būtiski pieaudzis piešķirto kredītu skaits. Viens no galvenajiem iemesliem šim pieaugumam ir tā saukto ātro kredītu devēju ienākšana Latvijā. Šie kreditori piedāvā klientiem viegli un ātri iegūstamus aizdevumus. Šie uzņēmumi saviem klientiem piedāvā nelielus kredītus ar visai vaļīgiem piešķiršanas nosacījumiem, pretī prasot augstus aizdevuma likmes procentus. Šādi aizdevumi bieži ir kā glābiņš ģimenēm, kas ir nokļuvušas īstermiņa finansiālās grūtībās, ja tie tiek ņemti apsverot ar tiem saistītos riskus. Tomēr pretējā gadījumā, kad ātrie kredīti tiek ņemti vieglprātīgi, augstās aizdevuma likmes ir īss ceļš uz sabojātu kredītvēsturi. Tas ir novedis pie visai liela skaita sabojātu kredītvēsturu. Bet kas tieši ir negatīva kredītvēsture? Kā to ir iespējams uzlabot, un kādu iespaidu tā atstāj uz savu īpašnieku?

Slikta kredītvēsture rodas kavējot aizdevuma maksājumus, vai tos neveicot vispār. Lai gan vairums kredītu ņēmēju pret aizdevumu maksājumiem izturas godprātīgi, vienmēr būs tādi cilvēki, kas pret tiem izturēsies vieglprātīgi, vai vienkārši nespēs tos laicīgi atmaksāt. Tādēļ, lai izvairītos no zaudējumiem, kredītu devējiem ir jāizvērtē cik liels ir risks, ka katrs konkrētais aizdevuma gribētājs laicīgi veiks paredzētos maksājumus. Lai noteiktu šīs varbūtības iespējamību, kreditors izskata, cik laicīgi potenciālais klients ir nokārtojis savas iepriekšējās saistības.

Kredītvēsture ir bojāta arī tad, ja pirms vairākiem gadiem esiet kavējis nu jau nomaksāta kredīta maksājumus. Praksē šādas situācijas reti, kad rada būtiskas grūtības saņemt jaunus kredītus, jo vairums kreditoru tic, ka, laikam ejot, aizņēmēji uzlabo savu attieksmi pret maksājumu veikšanu un persona, kas pirms vairākiem gadiem ir kavējis maksājumus, turpmāk tos izdarīs laicīgi. Tādēļ vairums kreditoru, pirms aizdevuma izsniegšanas, izskata tikai pēdējā gada kredītvēsturi. Par pašu lielāko riska grupu uzskata aizņēmējus, kuriem vēl joprojām ir nenokārtotas un kavētas saistības. Loģiski, ja aizņēmējs netiek galā ar savām esošajām saistībām, piešķirt jaunu aizdevumu ir ļoti riskanti.

Tomēr cerības saņemt kredītu ir arī tad, ja esiet kredītvēsturi sabojājis nesen. Nenokārtotas parādsaistības liecina par maksātnespēju, tādēļ, lai saņemtu kredītu ar šādu kredītvēsturi, ir jāpārliecina aizdevējs, ka tomēr esiet spējīgs uzņemties papildus saistības. Lai to izdarītu, ir godprātīgi jāuzrāda potenciālajam aizdevējam visas savas esošās kredītu saistības, jāiesniedz pēdējo mēnešu bankas kontu izdrukas, lai pierādītu, ka saņemiet vairāk naudas, nekā izdodiet un jāuzrāda izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta vai jūsu aktuālās darba vietas, ka esiet ilglaicīgi nodarbināts.

Gadījumā, ja jums ir nesen bojāta kredītvēsture, bet jūs nespējiet uzrādīt kredīta devējam augstāk minētos maksātspējas apliecinājumus, kredītu ir iespējams saņemt, aizņemoties ar galvotāju, kas apliecinās, ka esiet spējīgs atdot aizdevumu, uzņemoties par to atbildību, vai arī aizņemoties ar ķīlu. Kredītus piešķir ķīlājot vērtīgus īpašumus, piemēram, automašīnas, vai nekustamos īpašumus. Pēdējo gadu laikā populāra iespēja ir aizņemties apķīlājot auto, vai tā saucamais auto kredīts.