Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

XIII. Εκπαίδευση - Έρευνα & Τεχνολογία

Edu1 Ερευνητικό προσωπικό
Edu1 - 2008
Καλή Ανοδική θετικά 
Edu2 Διείσδυση διαδικτύου
Edu2 - 2008
Κακή Ανοδική θετικά 
Edu3 Υπηρεσίες μέσω διαδικτύου
Edu3 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Ανοδική θετικά 
Edu4 Ποσοστό τηλε-εργασίας
Edu4 - 2008
 
Edu5 Επίπεδο μόρφωσης πληθυσμού
Edu5 - 2008
Καλή Ανοδική θετικά 
Edu6 Συμμετοχή μαθητών σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Edu6 - 2008
Μέτρια Σταθερή 
Edu7 Μαθητές ανά σχολική τάξη - Σχολικά συγκροτήματα διπλής βάρδιας
Edu7 - 2008
Μέτρια Καθοδική θετικά 
Edu8 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Edu8 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Ανοδική θετικά 

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις