Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

XI. Χλωρίδα - Πανίδα - Ποικιλότητα

Fisi1 Αριθμός δασικών πυρκαγιών - Καμένη έκταση - Αναδασωθείσες εκτάσεις
Fisi1 - 2008
Μέτρια Καθοδική θετικά 
Fisi2 Επικινδυνότητα εμφάνισης πυρκαγιών
Fisi2 - 2008
Καλή Ανοδική αρνητικά 
Fisi3 Κατάσταση διατήρησης και αξιοποίησης χερσαίων οικοσυστημάτων
Fisi3 - 2008
 
Fisi4 Κατάσταση διατήρησης υγροτόπων
Fisi4 - 2008
Κακή Καθοδική αρνητικά 
Fisi5 Κίνδυνος οξίνισης εδαφών - Διάβρωση εδαφών
Fisi5 - 2008
 
Fisi6 Απειλούμενα είδη - Ενδημικά είδη
Fisi6 - 2008
 
Fisi7 Αγραναπαύσεις
Fisi7 - 2008
Καλή Σταθερή 

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις