Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

VIII. Ατμοσφαιρική ρύπανση - Κλιματική αλλαγή

Atm1 Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων
Atm1 - 2008
 
Atm2 Αποσύνδεση εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από την οικονομία
Atm2 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Ανοδική θετικά 
Atm3 Μέσες τιμές και υπερβάσεις ορίων ατμοσφαιρικών ρύπων
Atm3 - 2008
Κακή Ανοδική αρνητικά Καθοδική θετικά
Atm4 Τομεακή ανάλυση εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων
Atm4 - 2008
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Έλλειψη στοιχείων 
Atm5 Έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση ανά κατηγορία αποδέκτη
Atm5 - 2008
 
Atm6 Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων
Atm6 - 2008
Κακή Έλλειψη στοιχείων 
Atm7 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
Atm7 - 2008
Μέτρια Έλλειψη στοιχείων 
Atm8 Τομεακή ανάλυση αερίων του θερμοκηπίου
Atm8 - 2008
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Έλλειψη στοιχείων 
Atm9 Μέσες τιμές και υπερβάσεις ορίων ηλεκτρομαγνητικών ρύπων
Atm9 - 2008
Μέτρια Σταθερή 

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις