Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

VI. Βιομηχανία

Ind1 Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες
Ind1 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά 
Ind2 Μονάδες με εγκατεστημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Ind2 - 2008
Κακή Ανοδική θετικά 
Ind3 Εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις Κοινοτικές Οδηγίες SEVESO και IPPC
Ind3 - 2008
 
Ind4 Αριθμός εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης
Ind4 - 2008
 
Ind5 Παραγωγή υγρών αποβλήτων από βιομηχανικές μονάδες
Ind5 - 2008
 
Ind6 Οικο-αποδοτικότητα του βιομηχανικού τομέα
Ind6 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Ανοδική θετικά 

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις