Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

V. Γεωργία - Κτηνοτροφία - Αλιεία

Agri1 Χρήση λιπασμάτων
Agri1 - 2008
Καλή Καθοδική θετικά 
Agri2 Χρήση φυτοφαρμάκων
Agri2 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Ανοδική αρνητικά 
Agri3 Διείσδυση βιολογικών καλλιεργειών
Agri3 - 2008
Κακή Ανοδική θετικά 
Agri4 Παραγωγή ζωικών προϊόντων
Agri4 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Σταθερή 
Agri5 Βοσκοφόρτωση
Agri5 - 2008
Κακή Σταθερή 
Agri6 Καλλιεργούμενη έκταση και ποσότητα ζωοτροφών
Agri6 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Σταθερή 
Agri7 Διάρθρωση κτηνοτροφικών μονάδων
Agri7 - 2008
Καλή Έλλειψη στοιχείων 
Agri8 Διείσδυση βιολογικών εκτροφών
Agri8 - 2008
Κακή Ανοδική θετικά 
Agri9 Οικο-αποδοτικότητα του τομέα γεωργίας
Agri9 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Ανοδική θετικά Καθοδική αρνητικά
Agri10 Αλιεύματα
Agri10 - 2008
 
Agri11 Συγκέντρωση βαρέων μετάλλων σε ψάρια και οστρακοειδή
Agri11 - 2008
Καλή Σταθερή 

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις