Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

Πηγές Πληροφόρησης

AIRBASE (The European Air quality dataBase)

EEA (European Environment Agency)  

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)  

WHO (World Health Organization)  

ΑΔΜΘ (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης) 

ΒΕΘ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης)  

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

ΓΟΕΒ (Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) 

ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου)  

ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) 

Δήμος Θεσσαλονίκης  

ΕΒΗΕ (Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας)  

ΕΔΠΠ (Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος) 

ΕΕΤΤ (Εθνικής Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων)  

ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης)  

ΕΚΠΑΑ (Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης)  

ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών)  

ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)  

ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή)  

ΕΥΑΘ (Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης)  

ΟΑΣΘ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης)  

ΟΒΙ (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)  

ΟΡΘΕ (Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης)  

ΠΚΜ (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)  

Πρόγραμμα AIRTHESS (Σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης των πολιτών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη) 

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος  

ΣΑΣΘ (Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης)  

ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων)  

ΣΕΣ (Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων) 

ΣΟΤΑΝΘ (Σύνδεσμος ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης, Φο.Δ.Σ.Α.)  

ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)  

ΥΠΑΑΤ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)  

ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)  

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα 

Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις