Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

IX. Υδατικοί πόροι - Θαλάσσιο περιβάλλον

Nera1 Υδατικό ισοζύγιο
Nera1 - 2008
Μέτρια Καθοδική αρνητικά 
Nera2 Ποιότητα πόσιμου νερού
Nera2 - 2008
Καλή Έλλειψη στοιχείων 
Nera3 Τομεακή ανάλυση της ζήτησης του νερού
Nera3 - 2008
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή 
Nera4 Ευτροφισμός
Nera4 - 2008
Κακή Έλλειψη στοιχείων 
Nera5 Επικινδυνότητα εμφάνισης πλημμυρών
Nera5 - 2008
Μέτρια Έλλειψη στοιχείων 
Nera6 Ποιότητα θαλάσσιων υδάτων
Nera6 - 2008
Μέτρια Ανοδική θετικά Καθοδική αρνητικά
Nera7 Ευτροφισμός σε παράκτια ύδατα
Nera7 - 2008
Μέτρια Έλλειψη στοιχείων 
Nera8 Παραγωγή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων
Nera8 - 2008
Μέτρια Έλλειψη στοιχείων 

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις