Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

IV. Μεταφορές

Trans1 Ζήτηση μετακινήσεων και μεταφορών
Trans1 - 2008
 
Trans2 Ποσοστιαία συμμετοχή μεταφορικών μέσων στις μετακινήσεις και τις μεταφορές
Trans2 - 2008
Κακή Ανοδική αρνητικά 
Trans3 Αριθμός οχημάτων
Trans3 - 2008
Μέτρια Ανοδική αρνητικά 
Trans4 Ηλικία οχημάτων - Κατανομή οχημάτων ανά τεχνολογία και καύσιμο
Trans4 - 2008
 
Trans5 Ρυθμός διείσδυσης εναλλακτικών τεχνολογιών στην αυτοκίνηση
Trans5 - 2008
Μέτρια Ανοδική θετικά 
Trans6 Μέση ταχύτητα κίνησης αστικών συγκοινωνιών
Trans6 - 2008
Κακή Καθοδική αρνητικά 
Trans7 Μέση ταχύτητα κίνησης επιβατικών οχημάτων
Trans7 - 2008
Κακή Καθοδική αρνητικά 
Trans8 Εξέλιξη τροχαίων ατυχημάτων
Trans8 - 2008
Κακή Ανοδική αρνητικά 
Trans9 Οικο-αποδοτικότητα του τομέα των μεταφορών
Trans9 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Ανοδική θετικά Καθοδική αρνητικά

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις