Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

III. Ενέργεια

Energy1 Κατανάλωση ενέργειας
Energy1 - 2008
Καλή Καθοδική θετικά 
Energy2 Τομεακή ανάλυση ενεργειακής κατανάλωσης
Energy2 - 2008
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή 
Energy3 Ενεργειακή ένταση
Energy3 - 2008
Κακή Καθοδική θετικά 
Energy4 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Energy4 - 2008
Κακή Ανοδική θετικά 
Energy5 Διείσδυση φυσικού αερίου και βιοκαυσίμων
Energy5 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Ανοδική θετικά 
Energy6 Βαθμός απόδοσης συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
Energy6 - 2008
 
Energy7 Οικο-αποδοτικότητα του τομέα της ενέργειας
Energy7 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Ανοδική θετικά Καθοδική αρνητικά

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις