Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

II. Χωροταξία - Πολεοδομία

Land1 Χρήσεις γης
Land 1 - 2008
 
Land2 Αστικό και περιαστικό πράσινο
Land2 - 2008
Κακή  
Land3 Πυκνότητα οδικού δικτύου
Land3 - 2008
 
Land4 Εγκαταλελειμμένη - Υποβαθμισμένη γη (Brown fields)
Land4 - 2008
 
Land5 Πρόσβαση σε υποδομές αποχέτευσης
Land5 - 2008
Καλή Ανοδική θετικά 
Land6 Κατασκευή νέων κατοικιών - Πολεοδομική ανάπτυξη
Land6 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Ανοδική αρνητικά 

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις