Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

I. Οικονομία - Πληθυσμός

Popul1 Πληθυσμός - Ηλικιακή πυραμίδα
Popul1 - 2008 
Κακή Ανοδική αρνητικά 
Popul2 Πυκνότητα πληθυσμού
Popul2 - 2008
Κακή Έλλειψη στοιχείων 
Popul3 ΑΕΠ ανά κάτοικο - Τομεακή κατανομή ΑΕΠ
Popul3 - 2008
Κακή Ανοδική θετικά 
Popul4 Τομεακή ανάλυση απασχόλησης
Popul4 - 2008
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Ανοδική θετικά 
Popul5 Μετακινήσεις για εργασία
Popul5 - 2008
Έλλειψη στοιχείων Έλλειψη στοιχείων 

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις