Επεξήγηση δεικτών

Κατάσταση: Διαχρονική πορεία
Καλή Ανοδική θετικά
Μέτρια Ανοδική αρνητικά
Κακή Καθοδική θετικά
Έλλειψη στοιχείων Καθοδική αρνητικά
Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση Σταθερή
   Έλλειψη στοιχείων
   Δεν υπόκειται σε αξιολόγηση

Έργο του ΠΑΠΘ

Έργο του ΠΑΠΘ θα είναι η συνεχής παρακολούθηση, συμπλήρωση, επικαιροποίηση και δημοσιοποίηση των τιμών των δεικτών του Συστήματος Δεικτών Περιβάλλοντος και Αειφορίας για τη Θεσσαλονίκη.

Το ΠΑΠΘ με το έργο του καλύπτει τις ανάγκες ως προς την παροχή πληροφοριών για το σχεδιασμό στρατηγικών, την αποτίμηση της κατάστασης και της πορείας προς συγκεκριμένους στόχους και τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο της εφαρμογής και της πορείας του Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, καθώς και της υλοποίησης πολιτικών, σχεδίων, προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλη επιδίωξη του ΠΑΠΘ είναι η υποστήριξη όλων των φορέων της ΕΠΘ κατά τη διαμόρφωση σχεδίων δράσης και τη λήψη αποφάσεων, καθώς και η οργάνωση της υπάρχουσας πληροφορίας με αποτέλεσμα να υπάρχει ουσιαστική βελτίωση και διευκόλυνση στον τρόπο ενημέρωσης και της παρουσίασης της πληροφορίας στους λήπτες αποφάσεων αλλά και στο ευρύ κοινό, με στόχο την ευαισθητοποίηση στα βασικά ζητήματα που αφορούν την ΕΠΘ.

Τα νέα μας

Συμμετοχή στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Συμμετοχή του ΠΑΠΘ στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014, με παρουσίαση...

Διεθνής διάκριση για το Σύστημα Δεικτών Θεσσαλονίκης

Η επιστημονική δημοσίευση του ΑΠΘ και του ΟΡΘΕ στο διεθνές περιοδικό CITIES - The International Journal...

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος

Σεϊχ Σου

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Χάρτης ΠΑΠΘ

Επισκέπτες από 43 χώρες

Επισκέπτες από 32 Ελληνικές πόλεις