Ko darīt, ja no jums tiek piedzīts parāds?

Ja jūs ilgstoši kavējiet aizdevumu maksājumus, jūsu kreditors var nodot jūsu lietu parādu piedziņas kompānijai un jūs vairs nevarēsit izmantot visus kreditus Latvijā. Neatkarīgi no tā, vai šādā situācijā esiet nokļuvuši nejauši, piemēram, aizmirstot nomaksāt soda kvīti par kādu administratīvo pārkāpumu, vai arī savas maksātnespējas dēļ, tā ir jārisina pēc iespējas savlaicīgi. Šajā rakstā apskatīsim kā ir jārīkojas, ja jūsu saistības ir nodotas parādu piedziņas kompānijā, lai izvairītos no situācijas tālākas sarežģīšanas.

Uzzinot, ka jūsu saistības ir nodotas parādu piedziņā, pats svarīgākais solis ir savlaicīgi sazināties ar konkrēto piedziņas kompāniju. Nesavlaicīga parādu atdošana palielina kopējo atgriežamās summas lielumu. Diemžēl, ja jūsu saistības jau ir nodotas parādu piedziņas kompānijai, jūsu sākotnējam parādam jau ir tikusi pieskaitīta summa, kādu attiecīgā kompānija piestāda par jūsu lietas apkalpošanu. Daļu no šīs summas veido arī ierakstītās vēstules, kādas parādu piedziņas kompānija jums sūta, lai informētu par jūsu lietas pārņemšanu. Lai gan šādu vēstuļu izmaksas nav pārāk lielas, parasti ap desmit eiro, atsevišķos gadījumos, tās var veidot vērā ņemamu daļu no kopējās atgriežamās summas. Piemēram, ja parādu piedziņā ir nokļuvušas jūsu nenomaksātās parādsaistības, kas radušās dēļ neapmaksāta autostāvvietas rēķina 20 eiro vērtībā, šī summa dubultosies tiklīdz jūsu lieta tiks nodota parādu piedziņā. Ja jūs nereaģēsiet uz pirmajiem parādu piedziņas kompānijas mēģinājumiem ar jums sazināties, spiežot kompānijai sūtīt jums vairākas ierakstītās vēstules, šī summa var divkāršoties vēlreiz. Rezultātā parāds ar sākotnējo summu 20 eiro vērtībā var pārsniegt 100 eiro, kad tai tiek piesaistīti visi parādu piedziņas izdevumi.

Savlaicīga reakcija ir tik pat būtiska arī tad, ja no jums piedzenamā summa ir daudz lielāka. Gadījumā, ja parādu piedzinējs ilgstoši nespēs ar jums sazināties, lai vienotos par saistību apmaksu ar sms kredītu pakalpojumu, jūsu lieta tiks nodota tiesai un no jums tiks piedzīti arī ar tiesu darbību saistītie izdevumi. Ja jūs turpināsiet ignorēt savas parādsaistības arī pēc jūsu lietas nodošanas tiesā, sēde tiks novadīta bez jūsu klātbūtnes, liedzot jums iespēju sevi aizstāvēt. Tiesa var izlemt par mantas konfiskāciju un konta arestu, ieturot visus jūsu ienākumus, izņemot neapliekamo iztikas minimumu.

Tomēr tiesu darbi nav arī pašu parādu piedzīšanas kompāniju interesēs. Tiesāšanās aizņem daudz laika, tādēļ parādu piedzinēji ir ieinteresēti atgūt no parādniekiem savu klientu līdzekļus brīvprātīgi. Tādēļ parādu piedzinēji ir gatavi iziet uz kompromisu, vienojoties ar parādnieku par saistību nomaksu. Ņemot vērā augstāk minēto, situācijā, kad jūsu saistības ir nodotas parādu piedziņā, ir būtiski nekavējoties sazināties ar piedziņas kompāniju arī. Arī tad, ja neesiet spējīgs sākt parādu apmaksu uzreiz, informējiet piedziņas kompāniju par savu finansiālo stāvokli, dariet zināmu, kad sagaidiet tā uzlabojumus un plānojiet sākt maksājumu veikšanu.

Aizdevumi ar negatīvu kredītvēsturi

Kredītvēsture ir instruments ar kura palīdzību aizdevējs izvērtē riska apmēru, ka aizdevuma ņēmējs nespēs savlaicīgi atgriezt aizņemto naudu. Jo labāka kredītu vēsture, jo lielāks pamats kreditoru uzticībai un lielākas iespējas saņemt kredītu bez galvotāja, vai ķīlas. Tomēr kādas ir iespējas saņemt aizdevumus gadījumā, ja jūsu kredītvēsture ir bojāta?

Kreditori dod aizdevumus ar mērķi nopelnīt uz aizdevuma likmju rēķina. Perfektā pasaulē, kurā visi cilvēki izturētos apzinīgi pret katru aizdevumu maksājumu un nekad nezaudētu savu maksātspēju, kreditori varētu aizdot naudu ar minimālām aizdevumu likmēm un vēl joprojām nopelnīt. Tomēr mēs eksistējam reālajā pasaulē, nevis šādā utopijā, tādēļ ne visi kredīti tiek atdoti laicīgi. Lai cik pārliecināti aizdevumu ņēmēji nebūtu par savu spēju atdot aizņemto naudu laicīgi, reizēm atgadās iepriekš grūti paredzamas lietas, kas to traucē izdarīt. Šādos gadījumos kreditori nodot šīs saistības parādu piedziņas kompānijām, kuras, reizēm caur ilgstošiem tiesu darbiem, atgūst daļu naudas, radot kreditoriem zaudējumus. Lai izsargātos no šiem riskiem, kreditori tos ņem vērā piestādot augstākus aizdevumu likmju procentus.

Tas nozīmē, ka, jo vieglāk ir saņemt kredītu, jo dārgāka izrādīsies tā atmaksa. Kreditori, kas savus riskus ierobežo vispirms stingri izvērtējot potenciālā klienta maksātspēju, noraidot vairumu aizdevumu pieprasījumu, spēj piedāvāt salīdzinoši lētus kredītus. Pie šīs grupas var pieskaitīt banku sektora kreditorus, kas parasti katru aizdevuma pieteikumu izskata mēnešiem, izskatot virkni maksātspēju apliecinošu dokumentu.

Tomēr pastāv arī pilnīgi pretēja aizdevumu stratēģija. Tā vietā, lai ierobežotu risku neatgūt aizdoto naudu, kreditors var jau sākotnēji pieņemt, ka liela daļa no tā klientiem nebūs spējīgi atmaksāt aizdevumus laicīgi vai pat vispār. Šī stratēģija paredz ar sliktajiem kredītiem saistītos zaudējumus un jau savlaicīgi iekļauj tos savās daudz augstākajās kredītu likmēs. Tieši šīs kompānijas ir tās, kuras var piedāvāt aizdevumus arī klientiem, kuriem ir jau iepriekš sabojāta kredītvēsture, paļaujoties uz to, ka iespējamos zaudējumus atlīdzinās apzinīgie kredītu ņēmēji, maksājot dārgās aizdevumu procentu likmes.

Šādas kompānijas ir vienīgā cerība saņemt kredītu ar negatīvu kredītvēsturi bez galvotāja vai īpašuma ķīlas. Tādi kreditori var atļauties staigāt pa naža asmeni, cenšoties sadarboties ar klientiem, kuri nespētu saņemt kredītus banku sektorā, dēļ to sliktās kredītu vēstures, bet vienlaicīgi ir spējīgi pierādīt, ka ir atguvuši maksātspēju. Ja potenciālais aizdevuma ņēmējs spēj pierādīt, ka viņa ikmēneša ienākumi pārsniedz tēriņus, ka viņš ir nodarbināts patstāvīgā darba vietā un ir nesen kā atguvis savu spēju nomaksāt saistības, tad ir iespējams saņemt kredītu arī ar negatīvu kredītvēsturi. Tomēr gadījumos, kad nenomaksātās saistības ir īpaši lielas un jau nodotas parādu piedziņai, būs ļoti grūti atrast kreditoru, kas vēlēsies riskēt, piešķirot papildus aizdevumu. Tādos gadījumos neatliek nekas cits, kā meklēt galvotāju, vai pieteikties kredītam apķīlājot mantu.

Ar ātro kredītu ņemšanu saistīti riski

Aptuveni pirms piecpadsmit gadiem Latvijā popularitāti ieguva tā sauktie ātrie kredīti. Vairums kreditoru, pirms aizdevumu piešķiršanas, rūpīgi izskata katra klienta maksātspēju, lai izvērtētu pastāvošo risku, ka tas nespēs savlaicīgi atmaksāt aizdoto naudu. Visstingrākās prasības ir banku sektora aizdevējiem, kuri, reizēm pat mēnešiem ilgi, izskatīs virkni izziņu no VSAA, Valsts ieņēmumu dienesta, bankas kontu izdrukas un citus apliecinājumus tam, ka parāda neatgriešanas risks ir tik mazs, cik vien tas ir iespējams, vairumu kredītu pieprasījumu noraidot. Salīdzinājumā, ātro kredītu devēji, saviem klientiem piešķir kredītus vien pēc interneta veidlapas aizpildīšanas, kas prasa vien dažas minūtes un ieskaita aizdevumu kontā tai pašā dienā. Ņemot vērā to, cik maz laika aizņem šī procedūra, ir skaidrs, ka ātro kredītu devēji nepārbauda daudz vairāk, kā tikai klienta kredītvēsturi, proti to, vai klientam nav jau esošas parādsaistības, kas ir nodotas parādu piedziņai. Tomēr konservatīvākie kreditori savus klientus nespiež iziet cauri garām kredītu izskatīšanas procedūrām tāpat vien. Šie soļi ir nepieciešami, lai izvērtētu būtiskus riskus, kādiem sevi pakļauj gan ātro kredītu devēji, gan to ņēmēji.

Pirmais no šiem riskiem, kādiem saskarsies ātro kredītu ņēmējs, ir augstā kredīta cena. Par kredīta cenu sauc starpību starp summu, kādu no kreditora saņem aizņēmējs un to, kāda tam ir jāatmaksā atpakaļ. Šo summu veido aizdevuma procentu likme, kas tiek veidota ņemot vērā risku, ka aizņēmējs nebūs spējīgs atmaksāt kredītu, atstājot vietu arī kreditora peļņai. Tā kā aizņēmēja maksātspēja netiek pilnībā izskatīta, ātro kredītu devēji piedāvā būtiski dārgākus kredītus, paļaujoties uz to, ka liels skaits kredītu netiks savlaicīgi atdoti, bet pārējo klientu samaksātie augstie aizdevumu procentu maksājumi to kompensēs.

Tomēr Latvijā ir visai spēcīga konkurence starp ātro kredītu devējiem. Piedaloties sīvā cīņā par jauniem klientiem, tie piedāvā ļoti vilinošus piedāvājumus ņemot pirmo kredītu, piemēram, kredītu ar 0% likmi. Tas nozīmē, ka aizņemoties summu 200 eiro apmērā uz mēnesi, jāatmaksā būs tikai aizņemtie 200 eiro un ne centa vairāk. Bet arī šādiem piedāvājumiem ir savi zemūdens akmeņi, kādi ir jāizvērtē, pirms uz tiem parakstīties. Ja paejot mēnesim, ātro kredītu klients vēl nespēs atgriezt aizņemto summu pilnībā, to nākas pagarināt, veicot iemaksu, kas var sasniegt pat 10% pamatsummas, šajā gadījumā – 20 eiro. Turklāt pagarināšanas maksa nedzēš aizņēmuma pamatsummu, kā rezultātā daudzi ātro kredītu klienti nokļūst situācijās, kurās liela daļa to ienākumu tiek atvēlēti bezgalīgai vairāku ātro kredītu pagarināšanai

Tādēļ ātro kredītu ņemšana ir rūpīgi pārdomājams lēmums. Ir viegli iedomāties dažādas īstermiņa finansiālas grūtības, kuru atrisināšanai ir nepieciešama naudas summa līdz 500 eiro apmērā un, kas nevar gaidīt līdz algas dienai. Šādās situācijas gan ir jābūt pilnībā pārliecinātam, ka šo naudu izdosies atmaksāt mēneša laikā, kas var nebūt tik viegli, kā sākotnēji likās. Tomēr ir ja ir gadījies paņemt ātro kredītu pie kreditora ar pagarināšanas maksas politiku un kļūst skaidrs, ka to neizdosies savlaicīgi atgriezt, ir ieteicams nekavējoties to pārfinansēt pie cita kreditora, kas ļaus summu nomaksāt pakāpeniski, vairāku mēnešu garumā.

Kā izvēlēties piemērotāko ātro kredītu?

Katra kredīta ņemšanai būtu jābūt rūpīgi pārdomātam solim, izvērtējot visus ar to saistītos riskus. Aizdevuma saņemšanā atbildību uzņemas abas puses, gan aizņēmējs, gan kreditors. Kā vieniem tā otriem, ir jāizskata un jāizvērtē aizņēmēja spēja laicīgi atmaksāt kredītu. Šajā sadarbībā varas pozīcijā vienmēr atradīsies kreditors, jo tam pieder pēdējais vārds piešķirt kredītu, vai to atteikt un kādu aizdevuma procentu likmi piemērot. Tādēļ, lai izvēlētos sev pašu izdevīgāko ātro kredītu, ir nepieciešams veikt iepriekšēju izpēti, izvērtējot katru piedāvājumu tik pat rūpīgi, kā banku sektora aizdevējs izvērtē katru kredīta pieprasījumu.

Pats būtiskākais aspekts ir maksimālā kredītu summa. Aizņemoties vienu un to pašu summu pie dažādiem aizdevējiem, kopējā atmaksājamā summa atšķirsies. Visbiežāk tiek ņemti neliela izmēra kredīti uz īsiem termiņiem un tieši šajā kreditēšanas sektorā ir vislielākās maksimālās summas svārstības. Vairumu šādu kredītu piedāvā tā saukto ātro kredītu devēji. Dažiem no tiem, iespējams, izdodas piedāvāt saviem klientiem neizdevīgāku maksimālo kredīta summu tieši tādēļ, ka vairums nelielu aizdevumu aizņēmēju vienkārši vēlas saņemt naudu pēc iespējas ātrāk. Tomēr arī šādi kredīti var pārsniegt 500 eiro un svārstības kopējajā atmaksājamajā summā ir visai būtiskas, tādēļ noteikti ir ieteicams rūpīgi izskatīt visas iespējas, arī aizņemoties mazākas summas. It īpaši tādēļ, ka mazo kredītu industrijā pastāv visai augsta konkurence, kuras rezultātā vairāki kreditori piedāvā ļoti izdevīgus bezprocentu kredītus, tātad iespēju saņemt naudu grūtā brīdī, nepārmaksājot ne centa.

Ja nauda ir nepieciešami steidzīgi, tad ir jāpievērš uzmanību aizdevēja darba laikam. Faktiski visi ātro kredītu devēji piedāvā pieteikties kredītiem cauru diennakti, tomēr, ne būt ne visi piedāvā arī šo pieteikumu izskatīšanu cauru diennakti. Tādēļ, ja aizdevums ir nepieciešams pēc normālā darba laika beigām, labāk ir vispirms piezvanīt uz aizdevēja mājas lapā norādītu numuru un pārliecināties, ka jūsu pieteikums netiks novietots kaut virtuālās papīru kaudzes, kuru sāks izskatīt tikai nākamās dienas rītā, pašā apakšā.

Par ātrā kredīta ņemšanu domāt vajadzētu tikai tad, ja ir pilnīga pārliecība, ka to varēsiet atdot savlaicīgi. Tomēr tāpat vajadzētu iepazīties arī ar nosacījumiem, kas stājas spēkā gadījumā, ja to neizdodas. Lielākā daļa ātro kredītu devēju, tādos gadījumos, prasa pagarināšanas maksu, kas pārceļ aizdevuma atmaksas termiņu par mēnesi, nedzēšot tā pamatsummu. Arī pagarināšanas maksas būtiski atšķiras pie dažādiem kreditoriem, dažkārt pat divkārši. Turklāt ir pieejami arī ātrie kredīti, kas ir jāatdod pēc diviem mēnešiem, nevis tikai viena. Izvēloties starp diviem aizdevumiem ar līdzīgām maksimālajām summām, noteikti vajadzētu dot priekšroku tam, kas piedāvā zemāko pagarināšanas summu, vai, pat vēl labāk, kredīta atmaksu tikai pēc diviem mēnešiem.

Kas ir fiziskās personas maksātnespējas procedūra?

Aptuveni 10% Latvijā izsniegto aizdevumu maksājumi tiek kavēti par 180 dienām vai ilgāk. Visdrīzākais, ka liela daļa no šiem kredītiem tā arī nekad netiks pilnībā nomaksāti. Vairums cilvēku ir informēti par pirmajiem notikumiem, kādiem cauri iet personas, kuras nespēj laicīgi veikt aizdevumu maksājumus. Uzkrājas maksājumu kavējumu soda naudas, parādsaistības tiek nodotas piedziņai, lietas tiek nodotas izskatīšanai tiesai. Bet kādas iespējas ir aizņēmumu ņēmējiem, kas nespēj veikt maksājumus arī pēc šiem procesiem?

Ir skaidrs, ka parādnieku cietumi ir palikuši pagātnes ēnā, kā senas un skaudras pasaules sastāvdaļa, kurai mūsdienas vairs nav vietas. Līdz ar to kreditēšana ir process, kurā zināmu daļu atbildības uzņemas abas puses. Tāpat kā aizdevuma ņēmējam, arī devējam ir jāizvērtē sava klienta iespējas atgriezt parādu. Latvijā šī teorija tika nostiprināta praksē šīs desmitgades sākumā, pieņemot likumu par fiziskās personas maksātnespējas procesu. Likums maksātnespēju krietnu atviegloja, pārtraucot praksi, kad Latvijas pilsoņi vērsās citās valstīs, lai uzsāktu šo procesu tur.

Lai varētu pieteikties fiziskās personas maksātnespējas procedūrai, personai ir jābūt parādsaistībām, kas pārsniedz 5000 eiro, vai arī turpmākā gada laikā ir jāveic aizdevuma maksājumi 10000 eiro vērtībā. Procedūrai nav iespējams pieteikties jau brīdī, kad maksājumi vēl tiek veikti pašam kreditoram, kaut ar nokavēšanos, bet saistības vēl nav nodota parādu piedziņas kompānijām. Tomēr ir arī virkne ierobežojumu, kas var liegt maksātnespējas procesa uzsākšanu. Par tādiem tiek uzskatītas situācijas, kurās kredīta ņēmējs ir iztērējis 30% summas vai vairāk citam mērķim, kā noteikts aizdevuma līgumā. Piemēram, ņemot kredītu 10000 eiro apmērā zemes gabala iegādei un atrunājot to aizdevuma līgumā, bet iztērējot 3000 eiro vai vairāk citiem mērķiem, maksātnespējas procedūra var tikt lieta, pamatojoties uz to, ka aizdevējs ir rīkojies negodprātīgi pret kreditoru, kas ir tam radījis zaudējumus. Maksātnespēja ir liegta arī tādos gadījumos, ja pret tai pieteikušos personu ir uzsākta krimināllieta par izvairīšanos no nodokļiem. Fiziskas personas maksātnespējas procedūra nevar pieteikties biežāk kā reizi 10 gados.

Maksātnespējas process sākas ar privātpersonas iesniegumu procesa administratoram, kurā tiek pievienotas izziņas un izraksti no CSDD, Zemesgrāmatas un Uzņēmumu reģistra par personas rīcībā esošajiem īpašumiem. Tālāk maksātnespējas lieta tiek nodota attiecīgā Rajona tiesai, kura astoņu dienu laikā to izskata. Šis tiesu darbs tiek veikts rakstiski, tātad maksātnespējīgajai personai pašai nav jāpiedalās tiesas sēdē.

Kad tiesa ir atzinusi personu par maksātnespējīgu, tai ir jānodod visi savi uzkrātie līdzekļi un manta, kas var tikt pārdota izsolē, maksātnespējas administratoram. Izņēmums ir manta, kas personai nepieciešama ienākumu pelnīšanai, piemēram, ja maksātnespējai pieteicies ir amatnieks, tad ir iespējams vienoties ar administratoru, ka tā īpašumā esošie darba galdi un instrumenti tiek atzīti par izņēmumiem. Ja pirms maksātnespējas procesa sākuma nav noslēgts laulības līgums, kurā ir atrunāta īpašuma sadale starp laulātajiem, pēc laulībām iegādātais īpašums tiek uzskatīts par kopīpašumu, kas arī ir jānodod pārdošanai izsolē. Pēc maksātnespējas pasludināšanas persona ir pasargāta no jebkādiem tiesu darbiem, kas ir saistīti ar parādu piedziņu. Maksātnespējas process ilgst līdz trīsarpus gadiem un tā laikā tiek ieturēta viena trešdaļa maksātnespējīgās personas ienākumu.

Kā uzlabot sabojātu kredītvēsturi?

Dzīvē nekas nestāv uz vietas. Gadiem ejot, mainās mūsu uzskati, vērtības un arī finansiālā situācija. Kāds, kurš pirms vairākiem gadiem ir atradies lielā parādu slogā, nespējot laicīgi veikt maksājumus, šodien var būt pilnībā atguvies, ticis pie labāk atalgota darba un pat domāt par pašam sava mājokļa iegādi. Tomēr ieraksti kredīta vēsturē saglabājas mūžīgi. Lai gan vairums kreditoru izskata tikai pēdējā gada kredītvēsturi, cenšoties aizņemties lielākas summas, par šķērsli var kļūt arī daudz senākas problēmas. Par laimi ir vairāki paņēmieni, kā ir iespējams uzlabot savu kredītvēsturi.

Tiesa gan vairums no tiem ir visai sarežģīti. Kreditori daudz vieglāk uzticēsies 20 gadīgam jaunietim, kurš ir tikai pāris mēnešus kā iekārtojies savā pirmajā darba dienā, nekā kādam, kurš jau ir pakāpies pa karjeras kāpnēm, bet pagātnē saskāries ar finansiālām grūtībām, kas traucējušas laicīgi nokārtot savas saistības. Tādēļ, lai atgūtu aizdevēju uzticību, nāksies ilgstoši dzīvot taupīgi, spējot nopelnīt vairāk naudas, nekā tiek izdots.

Tieši iekrājumu veidošana ir viens no lielākajiem uzticību veidojošajiem faktoriem. Ja vēlieties saņemt bankas aizdevumu par spīti bojātai kredītvēsturei, plats solis pretī pozitīvam kredītu piešķiršanas komisijas lēmumam būs uzkrājumu konta izveide attiecīgajā bankā un prāvas naudas summas ieguldīšana tajā. Nav iespējams ar jebkādu pārliecību noteikt tieši cik lielai ir jābūt uzkrātajai summai, pirms atgūsiet kredītu ņemšanas iespējas, jo tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Galvenie no tiem ir summa, kādu vēlaties aizņemties, jūsu ikmēneša ienākumi un procentuālā daļa, kādu no tiem spējat ieguldīt uzkrājumos, kā arī konkrētās bankas piekāpība, veicot darījumus ar klientiem, kuriem bojāta kredītvēsture.

Ātrāks paņēmiens, kā uzlabot kredītvēsturi ir uzmeklēt kādu kreditoru ar vaļīgiem kredītu piešķiršanas kritērijiem. Šādi aizdevēji saviem klientiem parasti piešķir ļoti dārgus kredītus ar augstām aizdevuma procentu likmēm. Aizņemieties no tāda pēc iespējas lielāku summu un pēc iespējas ātrāk to atgrieziet, vēlams pat krietni pirms aizdevuma līgumā noteiktā termiņa. Dārgu kredītu ņemšana uz īsiem termiņiem nav finansiāli pats izdevīgākais solis, bet tas ir viens no ātrākajiem veidiem, kā apliecināt savu maksātspēju.

Pastāv arī pavisam vienkāršs, ātrs un nesāpīgs paņēmiens, kā uzlabot savu kredītvēsturi. Tiesa gan, tas bieži neizdodas. Jūs variet vērsties kredītinformācijas birojā, lai noskaidrotu, kurš kreditors tieši ir veicis negatīvo ierakstu jūsu kredītvēsturē. Katrai personai ir tiesības saņemt šādu informāciju reizi gadā bez maksas, par katru nākamo pieprasījumu maksājot nelielu summu. Kad esiet uzzinājis, kurš tieši kreditors ir veicis ierakstu, jūs variet tam iesniegt iesniegumu ar lūgumu to dzēst. Nav garantiju, ka konkrētais aizdevējs būs atsaucīgs, tomēr ir vērts mēģināt.

Galu galā, pat tad, ja jūsu kredītvēsture ir bojāta, jums ir iespējas saņemt aizdevumu, ja dosieties uz banku bruņojies ar izziņām no VSAA, Valsts ieņēmumu dienesta, kas apliecina jūsu nodarbinātību un lielos ieņēmumus. Ņemiet līdzi arī laicīgi nomaksātos komunālo maksājumu rēķinus un citu informāciju, kas apliecina jūsu maksātspēju. Ja kredītvēsture tika sabojāta nopietnu un vērā ņemamu iemeslu dēļ, piemēram, darba spējas zaudēšana, darba zaudēšana, ar ģimenes veselību un labklājību saistītu un neparedzētu tēriņu dēļ, ņemiet līdz arī dokumentus, kas varētu pierādīt šos cēloņus, un jūsu iespējas saņemt kredītu ar sliktu kredītvēsturi ievērojami uzlabosies.

Kas ir negatīva kredītvēsture?

Pēdējo piecpadsmit gadu laikā ir būtiski pieaudzis piešķirto kredītu skaits. Viens no galvenajiem iemesliem šim pieaugumam ir tā saukto ātro kredītu devēju ienākšana Latvijā. Šie kreditori piedāvā klientiem viegli un ātri iegūstamus aizdevumus. Šie uzņēmumi saviem klientiem piedāvā nelielus kredītus ar visai vaļīgiem piešķiršanas nosacījumiem, pretī prasot augstus aizdevuma likmes procentus. Šādi aizdevumi bieži ir kā glābiņš ģimenēm, kas ir nokļuvušas īstermiņa finansiālās grūtībās, ja tie tiek ņemti apsverot ar tiem saistītos riskus. Tomēr pretējā gadījumā, kad ātrie kredīti tiek ņemti vieglprātīgi, augstās aizdevuma likmes ir īss ceļš uz sabojātu kredītvēsturi. Tas ir novedis pie visai liela skaita sabojātu kredītvēsturu. Bet kas tieši ir negatīva kredītvēsture? Kā to ir iespējams uzlabot, un kādu iespaidu tā atstāj uz savu īpašnieku?

Slikta kredītvēsture rodas kavējot aizdevuma maksājumus, vai tos neveicot vispār. Lai gan vairums kredītu ņēmēju pret aizdevumu maksājumiem izturas godprātīgi, vienmēr būs tādi cilvēki, kas pret tiem izturēsies vieglprātīgi, vai vienkārši nespēs tos laicīgi atmaksāt. Tādēļ, lai izvairītos no zaudējumiem, kredītu devējiem ir jāizvērtē cik liels ir risks, ka katrs konkrētais aizdevuma gribētājs laicīgi veiks paredzētos maksājumus. Lai noteiktu šīs varbūtības iespējamību, kreditors izskata, cik laicīgi potenciālais klients ir nokārtojis savas iepriekšējās saistības.

Kredītvēsture ir bojāta arī tad, ja pirms vairākiem gadiem esiet kavējis nu jau nomaksāta kredīta maksājumus. Praksē šādas situācijas reti, kad rada būtiskas grūtības saņemt jaunus kredītus, jo vairums kreditoru tic, ka, laikam ejot, aizņēmēji uzlabo savu attieksmi pret maksājumu veikšanu un persona, kas pirms vairākiem gadiem ir kavējis maksājumus, turpmāk tos izdarīs laicīgi. Tādēļ vairums kreditoru, pirms aizdevuma izsniegšanas, izskata tikai pēdējā gada kredītvēsturi. Par pašu lielāko riska grupu uzskata aizņēmējus, kuriem vēl joprojām ir nenokārtotas un kavētas saistības. Loģiski, ja aizņēmējs netiek galā ar savām esošajām saistībām, piešķirt jaunu aizdevumu ir ļoti riskanti.

Tomēr cerības saņemt kredītu ir arī tad, ja esiet kredītvēsturi sabojājis nesen. Nenokārtotas parādsaistības liecina par maksātnespēju, tādēļ, lai saņemtu kredītu ar šādu kredītvēsturi, ir jāpārliecina aizdevējs, ka tomēr esiet spējīgs uzņemties papildus saistības. Lai to izdarītu, ir godprātīgi jāuzrāda potenciālajam aizdevējam visas savas esošās kredītu saistības, jāiesniedz pēdējo mēnešu bankas kontu izdrukas, lai pierādītu, ka saņemiet vairāk naudas, nekā izdodiet un jāuzrāda izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta vai jūsu aktuālās darba vietas, ka esiet ilglaicīgi nodarbināts.

Gadījumā, ja jums ir nesen bojāta kredītvēsture, bet jūs nespējiet uzrādīt kredīta devējam augstāk minētos maksātspējas apliecinājumus, kredītu ir iespējams saņemt, aizņemoties ar galvotāju, kas apliecinās, ka esiet spējīgs atdot aizdevumu, uzņemoties par to atbildību, vai arī aizņemoties ar ķīlu. Kredītus piešķir ķīlājot vērtīgus īpašumus, piemēram, automašīnas, vai nekustamos īpašumus. Pēdējo gadu laikā populāra iespēja ir aizņemties apķīlājot auto, vai tā saucamais auto kredīts.

Kas uzrauga kredītvēsturi Latvijā?

Laba kredītvēsture ir svarīgākais priekšnoteikums, kāds ir nepieciešams lai saņemtu aizdevumu. Pirms kredītu piešķiršanas, kreditori izskata klienta kredītvēsturi, izvērtējot, cik liels risks pastāv, ka tas nespēs laicīgi atmaksāt aizdoto naudu. Parasti kreditori pārskata tikai pēdējā gada kredītvēsturi, bet, it īpaši aizņemoties lielākas summas banku sektorā, var tikt pieprasīta arī garāka perioda kredītvēsture. Mūsdienās kredītiestāžu pakalpojumi tiek izmantoti tik bieži, ka pāris gadus atpakaļ kavēts maksājums var vienkārši aizmirsties. Tādēļ pirms pieteikties kredītam, ir būtiski pārliecināties, vai mūsu kredītvēsturē nav negatīvu ierakstu, lai varētu tos izlabot. Bet kura iestāde uzrauga kredītvēstures Latvijā un kādu informāciju par sevi varam no tās saņemt?

Mūsu valstī šis pienākums ir uzticēts Kredītinformācijas birojam, kuram attiecīgu licenci ir piešķīrusi Valsts datu inspekcija. Kredītinformācijas birojs piedāvā pakalpojumus, kas ir saistīti gan ar fizisko personu, gan juridisku uzņēmumu kredītvēstures informācijas uzglabāšanu, kredītreitinga un kredītspējas aprēķināšanu, datu apstrādi un monitoringu. Šī iestāde piedāvā privātpersonām bez maksas iepazīties ar to kredītvēsturi reizi gadā. Personām, kurām ir nepieciešams ar savu kredītvēsturi iepazīties vairākas reizes gadā, ir jāiegādājas gada abonements par 17 eiro, kas ļauj neierobežotu piekļuvi šai informācijai visa gada garumā. Informāciju ir iespējams saņemt gan klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai uzņēmuma mājas lapā www.manakreditvesture.lv, kā arī pieprasīt saņemt ziņas par sevi caur pastu.

Atbilstoši Latvijas likumdošanai, informācija par personas nomaksātajiem parādiem tiek saglabāta 5 gadus, bet par nenokārtotajām saistībām – 10 gadus. Par to vai uzglabāt pozitīvo informāciju, tas ir par laicīgi nokārtotajām parādsaistībām, privātpersonas var izlemt patstāvīgi. To, kam ir tiesības iepazīties ar privātpersonas kredītvēsturi, nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likums. Droši vien katrs, kurš iepriekš ir ņēmis kredītu, atceras veidlapu par savas fiziskās personas datu piekļuves atļaujas nodrošināšanu, kas ir pirmais solis aizdevuma saņemšanā. Šajā veidlapā mēs ar savu parakstu apliecinām, ka ļaujam aizdevējam iepazīties ar mūsu kredītvēsturi. Kredītinformācijas birojs ļauj fiziskajām personām iepazīties ar to, kādas trešās puses ir pieprasījušas informāciju par tās kredītvēsturi.

Kredītinformācijas birojs uzglabā informāciju par kredītvēsturēm atbilstoši tam, lai nepieļautu šo datu nonākšanu pie trešajām personām, to iznīcināšanu, izpaušanu vai jebkādas citas nelikumīgas darbības. Šī informācija nav pieejama nevienai trešajai personai bez, kurai nav īpašu tiesību uz to. Tas attiecas arī uz personas tuviniekiem, piemēram, vecākiem vai laulātajiem draugiem ar kuriem tai varētu būt kopīgs īpašums. Lai vieglāk varētu izsekot līdzi izmaiņām savā kredītvēsturē, ir iespējams pieteikties pakalpojumam Monitorings, kas ļaus saņemt informāciju par visām tās izmaiņām, piemēram, jaunas aktīvās saistības, saistību dzēšanu, nenomaksātās saistības un trešo pušu informācijas pieprasījumiem.